บ้านป่าริมธาร

สวนผลไม้

สวนของเรา ประกอบไปด้วย ทุเรียน มังคุด ลองกอง มะไฟ เงาะ ลำใย บ่อปลา, โดยมีทุเรียนเป็นส่วนใหญ่ ประกอบไปด้วย พันธ์ หมอนทอง ชะนี ก้านยาว หลินลับแล หลงลับแล พวงมณี จันทบุรี นกหยิบ กบ…..

สวนของเรา

เริ่มจากเราอยากทาน ผลไม้ที่อร่อยและปลอดภัย และจันทบุรีคือสถานที่ ที่มีดินอันอุดมสมบูรณ์ ปลูกอะไรก็อร่อย โดยส่วน ตัวเราชอบทานทุเรียน และมังคุด 2 อย่างนี จึงเป็นผลไม้หลักในสวน พอได้เข้ามาอยูในโลกของทุเรียน ทำให้เราได้รู้ว่าทุเรียน มีพันธ์ที่อร่อย มากมายหลายพันธ์ ……

คุณภาพผลผลิต

บนพื้นที่สวนกว่า ร้อยไร่ ที่โอบล้อมไปด้วย เนินเขา ทุเรียนพันกว่าต้น มีตั้งแต่อายุ 2-3 ปี ไปจนถึง ต้น 30-40 ปีปลูกและดูแล

“ผลไม้ต้องทานตอนที่สุก และต้องสุกจากบนต้น เท่านั้นจึงจะอร่อยที่สุด ผลไม้เราเก็บสุก 80-90% จึงได้รับรสชาติอันหวานหอมอร่อย”

– ปรีชา ศาสตรวาหา

ปลูกด้วยรัก คัดด้วยหัวใจ

จำหน่ายที่ร้านปรุง มบ ชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น และจัดส่งทั่วประเทศ

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

A title

Image Box text

Address

มาแวะ ชิม แวะทาน ที่ร้านของเรา!

ร้านปรุง
หมู่บ้านชลนิเวศน์ ถ.ประชาชื่น
ลาดยาว จตุจักร กทม