จุดชมวิว และลำธาร บ้านป่าริมธาร โฮมสเตย์

บ้านทุ่งเพล

จากแหล่งกักเก็บน้ำตามธรรมชาติ เขาคิชฌกูฏ ขุนเขาศักดิ์สิทธิ์ ที่ผู้สัทธา หลั่งไหลมาสักการะ รอยพระพุทธบาททุกปี โดยธารน้ำจำนวนมากหลั่งไหลลงมาเบื้องล่าง ผ่านคลองทุ่งเพล วัดเขาบรรจบ รวมถึง บ้านป่าริมธาร ก่อนไหลไปหล่อเลี้ยง สวนผลไม้ ตลอดแนว และไหลเข้าสู่ เมืองจันทบุรี

จุดชมวิว ศาลากาแฟ

จุดชมวิว - บ้านป่าริมธาร โฮมสเตย์ ทุ่งเพล - จันทบุรี
จุดชมวิว - บ้านป่าริมธาร โฮมสเตย์ ทุ่งเพล - จันทบุรี
จุดชมวิว - บ้านป่าริมธาร โฮมสเตย์ ทุ่งเพล - จันทบุรี